Tęczowy Zakątek - tel. (76) 856 12 71 | 59-220 Legnica, ul. S.I. Witkiewicza 4 | e-mail: teczowyzakatek [at] poczta.onet.pl

Informacje

 

linia

OGŁOSZENIE - NASZE PIĄTKI

Marzec - sprawiedliwość

"WYCHOWANIE DO WARTOŚCI”

(MARZEC - (MARCH) - (BŘEZEN) - (MARZO)

SPRAWIEDLIWOŚĆ

Dzieci:

- poznają pojęcie słowa sprawiedliwość,

- wskazują sytuacje z życia przedszkola,

rodziny i rozmowa prowadzące do przemyśleń tego,

co odnosi się do sprawiedliwości,

- słuchają przykładów literatury dziecięcej ukazujących

pojęcie sprawiedliwości,

- uczą się, że sprawiedliwość jest nagradzana

a niesprawiedliwość karana,

- integrują się z grupą rówieśniczą.

    Linia

    Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek"

    Paweł Janicki - Tworzenie stron internetowych