Tęczowy Zakątek - tel. (76) 856 12 71 | 59-220 Legnica, ul. S.I. Witkiewicza 4 | e-mail: teczowyzakatek [at] poczta.onet.pl

Informacje

 

linia

OGŁOSZENIE NASZE PIĄTKI

NASZE PIĄTKI LUTY- SPRAWIEDLIWOŚĆ

Wprowadzenie wartości Sprawiedliwości -rozumianej jako uczciwości w ocenianiu i sądzeniu, przestrzegania zasady równości praw, poszanowania prawdy oraz prawości postępowania, czyli ludzkiej przyzwoitości. Na zajęciach dzieci uczą się:

Co oznacza sprawiedliwość i jaki jest jej wpływ na jakość życia ludzkiego.

Sprawiedliwość jest to kategoria społeczna, umowna
- jednakowe prawa dla wszystkich ludzi
- podejmowanie sprawiedliwych decyzji


Sprawiedliwość – prawość, bezinteresowność,rzetelność

CZŁOWIEK SPRAWIEDLIWY TO -to taki który szanuje i przestrzega zasady etyczne obowiązujące w danej społeczności. Sprawiedliwy to taki który potrafi przyznać się do błędu,

nie oszukuje innych, dotrzymuje danej obietnicy,pomaga innym,postępuje zawsze drogą uczciwości i prawdy, ocenia zawsze z prawdą.

Wspólne rozważanie koncepcji sprawiedliwości w odniesieniu do własnego życia

Dyskutowanie i podejmowanie decyzji w grupie na podstawie hasła

Jesteśmy sprawiedliwi- Dzieci odgrywają scenkę dramową wcielając się w role sędziego ,oskarżyciela i obrońcy uczą się uczciwie ocenić i osądzić zdarzenie , sytuację i zachowania

- rozpoznajemy

-rozstrzygamy

-podejmujemy sprawiedliwe decyzje dotyczące zdarzeń,sytuacji, zachowań


    Linia

    Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek"

    Paweł Janicki - Tworzenie stron internetowych