Tęczowy Zakątek - tel. (76) 856 12 71 | 59-220 Legnica, ul. S.I. Witkiewicza 4 | e-mail: teczowyzakatek [at] poczta.onet.pl

Informacje

 

linia

OGŁOSZENIE - NASZE PIĄTKI

NASZE PIĄTKI STYCZEŃ - SAMODYSCYPLINA

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

Celem programu jest ułatwienie podejmowania przez wszystkich (dzieci i dorosłych)
- słusznych decyzji,
- zapewnienie dobrej komunikacji międzyludzkiej,
- budowanie harmonii w życiu,
- skłanianie do zachowań, które są dobre dla wszystkich i nikogo nie krzywdzą.

SAMODYSCYPLINA:

 • Odpowiedzialność za siebie samego swoje zdrowie i bezpieczeństwo, wybory i czyny.
 • Odpowiedzialność za innych z którymi jesteśmy związani, za własne lub powierzone nam mienie, za środowisko, Ziemię.
 • Samodyscyplina jako wytrwałość w wykonywaniu pracy.

Odpowiedzialność to rzetelne wypełnianie obowiązków, dbanie o dobro i zapobieganie złu, a także gotowość do ponoszenia konsekwencji własnych wyborów i zachowań. Praktykowanie odpowiedzialności nie zawsze jest łatwe. Wymaga wysiłku, wyrzeczeń, a nawet wielkich poświęceń. Odpowiedzialność jednak czyni życie wartościowszym ? buduje lepszy, bardziej przewidywalny świat, dobre stosunki między ludźmi, daje poczucie własnej wartości i dumy, przynosi szacunek i zaufanie innych osób..

Wprowadzenie wartości „SAMODYSCYPLINA” jako konsekwentne rozwijanie własnego potencjału, kształtowanie u siebie prawidłowych nawyków umożliwiających skuteczne, zgodne z wartościami działanie;
- rola rodziców we wprowadzaniu samodyscypliny,
- planowanie,
- umiar, samokontrola
- rozwijanie własnego potencjału

Samodyscyplina i samokontrola nie są wrodzonymi zdolnościami. Nie można również oczekiwać, że dziecko je w sobie samodzielnie rozwinie. Dzieci, zwłaszcza młodsze, dążą do natychmiastowej gratyfikacji swoich potrzeb i dopiero z czasem uczą się podejmowania wysiłku i odraczania nagrody w czasie.Ponieważ we współczesnym świecie jest coraz więcej pokus, np. atrakcyjne zabawki, telewizja, komputer – samodyscyplina jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Tylko zdolność do samokontroli i samodyscypliny pozwoli dziecku odmówić sobie ich w danym momencie, by osiągnąć jakiś ważny cel w przyszłości.Oczywiście, trudno na początku edukacji oczekiwać od dziecka, że samo z siebie będzie systematycznie odrabiać lekcje rezygnując z przyjemności. Dlatego najlepszym sposobem motywowania go do pracy będą pochwały rodzicielskie, zachęty oraz jasne zasady działania.

Aby dziecko nauczyło się samo siebie dyscyplinować, musi najpierw doświadczyć pozytywnej dyscypliny w domu.

1. Ustal jasne zasady i reguły dotyczące zabawy: kiedy jest czas do nauki, a kiedy czas na odpoczynek, jak porządkować przybory. Pamiętać trzeba, że na początku edukacji dziecko potrzebuje jeszcze sporo pomocy, wsparcia i kontroli rodzica w tym obszarze. Dobrze jest od początku wpajać dziecku zasadę „ najpierw praca, potem przyjemności”.

2. Aby dziecko miało motywację do przestrzegania ustalonych zasad, warto określić jakie będą pozytywne konsekwencje stosowania się do reguł (nagroda) oraz co stanie się gdy zasady zostaną złamane (negatywne konsekwencje). Ważne jest, by dziecko z góry wiedziało, czego może się spodziewać. Nauczy się w ten sposób, że swoimi wyborami i decyzjami wpływa na to co się dzieje, że określone  konsekwencje są wynikiem jego działań. Jest to krok milowy w nauce samokontroli.

3. Zadbaj o egzekwowanie ustalonych zasad, by dziecko doświadczyło ustalonych konsekwencji – zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Wywiąż się z obiecanych nagród, ale nakładaj też określone ograniczenia. Nic bowiem po zasadach, jeżeli nie wykażesz się stanowczością i konsekwencją.

4. Czasem warto się trochę wycofać i pozwolić dziecku na samodzielność, by nie doszło do wniosku, że za to jak sobie radzi w pełni odpowiedzialni są rodzice. Nadmierna kontrola i napominanie dziecka może utwierdzić je w przekonaniu, że to rodzicom powinno zależeć na tym, by sumiennie wypełniało obowiązki, a nie jemu samemu.

5. Mały przedszkolak potrzebuje dużo emocjonalnego wsparcia, zachęty i dostrzeżenia trudu jaki wkłada w dopełnienie obowiązków. Motywuj swoje dziecko pochwałami nie tylko za osiągnięcia, lecz również nagradzaj za wkładany wysiłek, wytrwałość i cierpliwość -zwłaszcza, gdy nie od razu przynoszą oczekiwane sukcesy.

Z czasem normy i reguły ustalone przez rodziców zostaną przez dziecko uwewnętrznione stając się elementem samodyscypliny. Dziecko będzie w stanie przełamać takie uczucia, jak zniechęcenie, zmęczenie i podjąć działania konieczne do realizacji odsuniętych w czasie celów.

Jeżeli rodzice zadbają o kształtowanie u dziecka samodyscypliny w młodszym wieku , unikną części problemów jakie niesie ze sobą wiek szkolny, dojrzewania. Obowiązuje tu zasada: „czym skorupka za młodu”.

Należy pamiętać, że starsze dzieci wciąż jeszcze potrzebują wsparcia ze strony rodziców i motywowania do działania. Dlatego warto kierować się następującymi wskazówkami:

 • Niczego nie narzucaj i nie wymuszaj – to jedynie nasila młodzieńczy bunt.
 • Kieruj się zasadą dialogu.
 • Ogranicz kontrolę na rzecz autentycznej troski.
 • Dowiedz się na czym naprawdę zależy dziecku i wspieraj je w realizacji celów.
 • Angażuj i włączaj dziecko w proces podejmowania decyzji oraz ustalania zasad.
 • Pozwól dziecku na popełnianie błędów, aby mogło się na nich uczyć.

 

  Linia

  Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek"

  Paweł Janicki - Tworzenie stron internetowych