Tęczowy Zakątek - tel. (76) 856 12 71 | 59-220 Legnica, ul. S.I. Witkiewicza 4 | e-mail: teczowyzakatek [at] poczta.onet.pl

Informacje

 

linia

OGŁOSZENIE - NASZE PIĄTKI

GRUDZIEŃ - POKOJOWOŚĆ

POKOJOWOŚĆ:

 • To rozwiązywanie problemów i konfliktów bez przemocy – fizycznej, słownej czy emocjonalnej.
 • To umiejętność dostrzegania i uwzględniania racji i potrzeb innych ludzi
 • To stosowanie zasady „wygrana-wygrana”, według której każda ze stron sporu odnosi korzyść lub może zaakceptować proponowane rozwiązanie, jako satysfakcjonujące.
 • To spokój, cierpliwość i łagodność; równowaga ducha i umysłu, opanowanie i kontrola impulsów
 • To postawa człowieka otwartego na różne rozwiązania, uwzględniające dobro wszystkich lub dobro ogólne
 • To dojrzałe radzenie sobie ze złością
 • To gotowość do zgody i poszukiwania kompromisu
 • To szacunek, życzliwość i dobra wola

Spa dla Duszy - 682 张照片 - 地方性商家 - Kilinskiego 21 lok 6, 26-600 Poland,Radom

Na zajęciach dzieci uczą się:

 • Radzić sobie ze złością i swoimi negatywnymi emocjami
 • Rozmawiają o tym, jak rozwiązywać konflikty bez stosowania przemocy i agresji.
 • Poznają przykłady postaw pełnych łagodności i pokojowego nastawienia.
 • Stosują gesty i słowa pojednania
 • Uświadamiają sobie znaczenie miłości w życiu człowieka

Program zajęć:

 • Scenki dramowe pod hasłem „Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe”
 • Masażyki i inne techniki relaksacyjne
 • Opowiadanie „Szczęśliwe gąbki”
 • Doświadczenia z gąbką
 • Zabawa „Iskierka miłości”
 • Malowanie gąbką - praca plastyczna „Anioł”

  

    P O K Ó JP O K Ó J

  Linia

  Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek"

  Paweł Janicki - Tworzenie stron internetowych