Tęczowy Zakątek - tel. (76) 856 12 71 | 59-220 Legnica, ul. S.I. Witkiewicza 4 | e-mail: teczowyzakatek [at] poczta.onet.pl

Informacje

 

linia

OGŁOSZENIE - NASZE PIĄTKI

POKOJOWOŚĆ

 

"WYCHOWANIE DO WARTOŚCI”

Podstawowe założenia programu to:

 • tworzenie środowiska wychowawczego w placówce oświatowej opartego na wartościach zawartych w Konwencji Praw dziecka w art.29 oraz zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego
 • stała praca nad tworzeniem dla dzieci bezpiecznego środowiska, w którym uczą się wartości takich jak: miłość, szczęście i przyjaźń, odwaga, uczciwość, sprawiedliwość, tolerancja, odpowiedzialność, mądrość, piękno
 • nauczyciel i pozostali pracownicy palcówki swoja postawą i zaangażowaniem w parce wychowawczą wspierają proces tworzenia hierarchii wartości dziecka we współpracy ze wszystkimi środowiskami  - rodziną i środowiskiem lokalnym

 

"NASZE PIĄTKI"

GRUDZIEŃ - (DECEMBER) - (PROSINEK) - (DICIEMBRE)

POKOJOWŚĆ

SPOKÓJ DUCHA, czyli jak odnaleźć harmonię w życiu?

Dzieci:

 • poznaje cechy człowieka pokojowo nastawionego (nawiązanie do Świąt Bożego Narodzenia i postaci Jezusa Chrystusa)
 • ćwiczy umiejętność przepraszania, proszenia, dziękowania
 • przypomina sobie ćwiczenia z kinder-jogi
 • starają się słuchać innych
  Linia

  Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek"

  Paweł Janicki - Tworzenie stron internetowych