Tęczowy Zakątek - tel. (76) 856 12 71 | 59-220 Legnica, ul. S.I. Witkiewicza 4 | e-mail: teczowyzakatek [at] poczta.onet.pl

Informacje

 

linia

OGŁOSZENIE - NASZE PIĄTKI

ODWAGA

"WYCHOWANIE DO WARTOŚCI”

Podstawowe założenia programu to:

 • tworzenie środowiska wychowawczego w placówce oświatowej opartego na wartościach zawartych w Konwencji Praw dziecka w art.29 oraz zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego
 • stała praca nad tworzeniem dla dzieci bezpiecznego środowiska, w którym uczą się wartości takich jak: miłość, szczęście i przyjaźń, odwaga, uczciwość, sprawiedliwość, tolerancja, odpowiedzialność, mądrość, piękno
 • nauczyciel i pozostali pracownicy palcówki swoja postawą i zaangażowaniem w parce wychowawczą wspierają proces tworzenia hierarchii wartości dziecka we współpracy ze wszystkimi środowiskami  - rodziną i środowiskiem lokalnym
  1. PIĄTKI"

LISTOPAD - (NOVEMBER) - (LISTOPAD) - (NOVIEMBRE)

ODWAGA

Dzieci:

 • poznają pojęcie słowa odwaga na przykładzie super – bohaterów, zwierząt (lwa)
 • wzmacniają poczucie własnej wartości (mogę, potrafię, jestem odważny)
 • uświadamiają sobie, że odwaga to reagowanie, gdy komuś dzieje się krzywda, ale także mówienie tego, co się myśli
 • pokonują nieśmiałość i wyrabiają odwagę w kontaktach z innymi ludźmi poprzez zadawanie prostych pytań o godzinę, wyjście itp. Ponadto jest to ważna społeczna umiejętność – proszenie o pomoc
 • starają się słuchać innych
  Linia

  Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek"

  Paweł Janicki - Tworzenie stron internetowych