Tęczowy Zakątek - tel. (76) 856 12 71 | 59-220 Legnica, ul. S.I. Witkiewicza 4 | e-mail: teczowyzakatek [at] poczta.onet.pl

Informacje

 

linia

OGŁOSZENIE - NASZE PIĄTKI

NASZE PIĄTKI LISTOPAD – PATRIOTYZM

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

Główne cele programu:

Głównym celem prezentowanego programu jest wyposażenie dziecka w wieku przedszkolnym w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu pełne przystosowanie się do otaczającego świata i jego reguł. Realizacja programu pozwoli dziecku poprawnie funkcjonować w grupie rówieśniczej, stosować w kontaktach z innymi zasady i normy społeczne, a w miarę możliwości również zmieniać świat na lepsze.  Mocny system wartości, w który chcemy dzieci wyposażyć może stać się narzędziem ich życiowych sukcesów, może również ochronić przed wieloma błędnymi wyborami i niewłaściwymi wpływami z zewnątrz.

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska o dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie pokolenia, to gotowość służenia swej Ojczyźnie. Patriotyzmowi towarzyszyć musi poczucie godności narodowej, a jednocześnie szacunek i przyjaźń dla innych narodów.

Cel główny:

 • kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej
 • zapoznanie z hymnem i symbolami narodowymi.


Cele szczegółowe – dziecko:

 • wie, że jest Polakiem,
 • nazywa nasz kraj – Polska, wie, że stolicą Polski jest Warszawa,
 • rozpoznaje godło państwowe w sali przedszkolnej, opowiada, co ono przedstawia,
 • opisuje flagę Polski,
 • słucha hymnu Polski, zachowując odpowiednią postawę

 

„Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna”.

                                                R.Przymus „Polska”

Zobacz szczegóły powiązanego obrazu

  Linia

  Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek"

  Paweł Janicki - Tworzenie stron internetowych