Tęczowy Zakątek - tel. (76) 856 12 71 | 59-220 Legnica, ul. S.I. Witkiewicza 4 | e-mail: teczowyzakatek [at] poczta.onet.pl

Informacje

 

linia

OGŁOSZENIE - NASZE PIĄTKI

NASZE PIĄTKI PAŹDZIERNIK - UCZCIWOŚĆ

NASZE PIĄTKI PAŹDZIERNIK – UCZCIWOŚĆ

Główne cele programu:

Głównym celem prezentowanego programu jest wyposażenie dziecka w wieku przedszkolnym w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu pełne przystosowanie się do otaczającego świata i jego reguł. Realizacja programu pozwoli dziecku poprawnie funkcjonować w grupie rówieśniczej, stosować w kontaktach z innymi zasady i normy społeczne, a w miarę możliwości również zmieniać świat na lepsze.  Mocny system wartości, w który chcemy dzieci wyposażyć może stać się narzędziem ich życiowych sukcesów, może również ochronić przed wieloma błędnymi wyborami i niewłaściwymi wpływami z zewnątrz.

Wprowadzenie wartości UCZCIWOŚĆ jako mówienie i poszanowanie prawdy, rzetelność

Dziecko:

- podaje określenia związane z wartościami uczciwość i kłamstwo,

– potrafi trafnie wartościować uczciwość w ocenianiu i sądzeniu,

– rozumie, że uczciwość to prawdomówność i poszanowanie prawdy,

– wie, że gdy nie oszukuje innych, czuje się dobrze,

– podaje przykłady dobrego i złego zachowania się ludzi,

– rozpoznaje i nazywa uczucia – swoje i innych.

 
                                                                 UCZCIWOŚĆ
                                                                                                                                
NIE KŁAM
                                                                                  BĄDŹ DOBRYM PRZYJAIELEM
 
MÓW PRAWDĘ                                                                                                         BĄDŹ SZCZERY                                                                 NIE OSZUKUJ

    Linia

    Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek"

    Paweł Janicki - Tworzenie stron internetowych