Tęczowy Zakątek - tel. (76) 856 12 71 | 59-220 Legnica, ul. S.I. Witkiewicza 4 | e-mail: teczowyzakatek [at] poczta.onet.pl

Informacje

 

linia

OGŁOSZENIE NASZE PIĄTKI

PAŹDZIERNIK - UCZCIWOŚĆ

UCZCIWOŚĆ - uświadomienie dzieciom że:

Uczciwość to zawsze mówienie prawdy i poszanowanie jej.

Rzetelność w wywiązywaniu się z wykonywanych zadań i obowiązków dziecięcych w domu, przedszkolu itp.

Nieprzywłaszczanie sobie cudzej własności.

Przestrzeganie i stosowanie zasady bezstronności w postępowaniu, zachowywanie równości praw.

Szanowanie własności innych.

Nie wykorzystywanie pracy innych do swoich celów.

 

 

DZIECI

 

 • rozumieją, że należy mówić prawdę

 • wiedzą, że nie należy kłamać

 • rozumieją konsekwencje kłamstwa dla siebie i innych

 • potrafią ocenić postępowanie prezentowanego bohatera

 • wyjaśniają co to znaczy rzetelnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki

 • wiedzą na czym polega bezstronność w postępowaniu i szanują prawa innych

 • potrafią objaśnić co to jest szanowanie cudzej własności

 • umieją przyznać się do winy i popełnionego błędu

 

 

Na zajęciach:

 

 • pogadanka

 • burza mózgów

 • film animowany „Uczciwa Jenny”

 • przykładowe scenki dramowe

 • praca plastyczna

  Linia

  Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek"

  Paweł Janicki - Tworzenie stron internetowych