Tęczowy Zakątek - tel. (76) 856 12 71 | 59-220 Legnica, ul. S.I. Witkiewicza 4 | e-mail: teczowyzakatek [at] poczta.onet.pl

Informacje

 

linia

OGŁOSZENIE NASZE PIĄTKI

WRZESIEŃ - SZACUNEK

NASZE PIĄTKI WRZESIEŃ - SZACUNEK

 

W życiu małego dziecka szczególną rolę przypisuje się jego umiejętnościom:

poznawania otaczającego go świata, rozumienia go, dostrzegania związków w nim zachodzących oraz znajomości w nim współdziałania.

Mały człowiek przychodząc na świat a następnie rozwijając się potrzebuje nie tylko ochrony i wsparcia ze strony dorosłych ale także wzorców do naśladowania.

Dlatego bardzo ważne jest właściwe wyjaśnienie i wprowadzenie dzieci w system wartości i umiejętności, które pozwolą mu prawidłowo i właściwie funkcjonować w dalszym życiu.

Najważniejszymi założeniami programu WYCHOWANIE DO WARTOŚCI jest:

 

 • Tworzenie i kształtowanie środowiska wychowawczego w placówce oświatowej opartego na wartościach przedstawionych w Konwencji Praw Dziecka w art.29 i zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

 • Stwarzanie warunków do pozytywnego rozwoju i dążenie do ukształtowania postawy dziecka w kierunku szanowania samego siebie, wybieranie prawidłowych i świadomych wyborów, kierowanie się zasadami szacunku, poszanowania godności każdego człowieka.

Wyjaśnienie znaczenia wartości SZACUNEK jako grzeczności połączonej z troską o uczucia i dobro drugiej osoby.

DZIECKO:

 • rozumie, że każdemu człowiekowi należy się szacunek od innych ludzi.

 • wie, że każdy ma swoją godność ( niezależnie od płci, wieku, kondycji fizycznej i stanu

  posiadania).

 • uświadamia sobie konieczność szanowania siebie ( dbania o swoje zdrowie, dobre swoje imię).

 • rozumie znaczenie grzeczności w słowach, gestach i zachowaniu.

 • używa zwrotów grzecznościowych ( proszę, przepraszam, dziękuję).

 • uświadamia sobie potrzebę życzliwości wobec innych, szacunku do siebie.

 • kieruje się postępując troską o uczucia i dobro innych.

 • rozumie co to jest empatia ( uwrażliwienie na potrzeby i przeżycia innych).

 • słucha uważnie i nie przerywa gdy ktoś mów, czeka na swoją kolejność.

 • pomaga słabszym i młodszym.

 • dotrzymuje słowa danego sobie i innym.

 • odróżnia i prawidłowo rozpoznaje złe i dobre zachowanie.

 • zastanawia się nad konsekwencjami swojego zachowania ( ocenia swoje postępowanie).

 • wie co jest dobre i złe.

 

  Linia

  Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek"

  Paweł Janicki - Tworzenie stron internetowych