Tęczowy Zakątek - tel. (76) 856 12 71 | 59-220 Legnica, ul. S.I. Witkiewicza 4 | e-mail: teczowyzakatek [at] poczta.onet.pl

Informacje

 

linia

OGŁOSZENIE - NASZE PIĄTKI

NASZE PIĄTKI WRZESIEŃ – SZACUNEK

 

Główne cele programu:

Głównym celem prezentowanego programu jest wyposażenie dziecka w wieku przedszkolnym w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu pełne przystosowanie się do otaczającego świata i jego reguł. Realizacja programu pozwoli dziecku poprawnie funkcjonować w grupie rówieśniczej, stosować w kontaktach z innymi zasady i normy społeczne, a w miarę możliwości również zmieniać świat na lepsze.  Mocny system wartości, w który chcemy dzieci wyposażyć może stać się narzędziem ich życiowych sukcesów, może również ochronić przed wieloma błędnymi wyborami i niewłaściwymi wpływami z zewnątrz.

Wprowadzenie wartości SZACUNEK jako grzeczności połączonej z troską o uczucia i dobro drugiej osób;

- grzeczność w słowach (grzeczne i niegrzeczne zwroty),

- grzeczność w gestach i zachowaniu,

- dbałość o dobro innych,

- zaspokajanie potrzeb innych osób,

- dotrzymywanie słowa danego samemu sobie i innym,

- magiczne słowa i gesty.

Dziecko:

- poznaje przejawy wrogości wobec siebie

- uświadamia sobie potrzebę wzajemnej życzliwości, szacunku do siebie i innych

- uwrażliwia się na przeżycia, na innych

- poznaje skutki różnych zachowań

 

    Linia

    Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek"

    Paweł Janicki - Tworzenie stron internetowych