Tęczowy Zakątek - tel. (76) 856 12 71 | 59-220 Legnica, ul. S.I. Witkiewicza 4 | e-mail: teczowyzakatek [at] poczta.onet.pl

Informacje

 

linia

OGŁOSZENIE - OSTATNI PIĄTEK

MARZEC - SPRAWIEDLIWOŚĆ

NASZE PIĄTKI – SPRAWIEDLIWOŚĆ

Sprawiedliwość: przestrzeganie zasady równości praw, poszanowanie prawdy,  uczciwość w ocenianiu i sądzeniu oraz prawość postępowania, czyli inaczej ludzka przyzwoitość, postępowanie fair

Sprawiedliwość: uczciwe postępowanie, obiektywne odnoszenie się do rzeczywistości, bezstronność w ocenianiu innych, zgodność z przyjętymi w danej społeczność zasadami etycznymi; uczciwość, prawość, obiektywizm.

W prawie: organa władzy sądowniczej; sądownictwo, sąd

WTOREK 09.06.2020. TEMAT DNIA: "Sprawiedliwe czy nie?" - Przedszkole Miejskie nr 4 w Zamościu

Dziecko:

 • Dokonuje oceny przykładowych sytuacji w oparciu o kryterium sprawiedliwości,
 • Uważnie słucha utworów literackich zawierających dylemat moralny
 • Wyjaśnia jak rozumie pojęcie sprawiedliwości
 • Wie, że wszystkie dzieci mają takie same prawa i obowiązki
 • Przestrzega zasad właściwego zachowania – kodeksu postępowania przedszkolaka.
  Linia

  Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek"

  Paweł Janicki - Tworzenie stron internetowych