Tęczowy Zakątek - tel. (76) 856 12 71 | 59-220 Legnica, ul. S.I. Witkiewicza 4 | e-mail: teczowyzakatek [at] poczta.onet.pl

RODO

RODO

"Danym osobowym przetwarzanym w P.N. "Tęczowy Zakątek"
bezpieczeństwo zapewniamy
gdyż dobro dzieci i ich rodziców na pierwszym miejscu zawsze mamy".

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. L 119 z 4.5.2016) informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne „TĘCZOWY ZAKĄTEK”
  z siedzibą przy ul. S. I. Witkiewicza 4 w Legnicy, zwanym dalej „Przedszkolem”.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest wywiązanie się z umowy na świadczenie
  opieki wychowawczo-dydaktycznej związanej z działalnością Przedszkola.
 • Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko i wyłącznie organom upoważnionym na podstawie
  przepisów prawa zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących
  archiwizowania i na wypadek ewentualnej kontroli uprawnionych organów kontrolujących.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że takie przetwarzanie danych osobowych przez administratora, w ramach działalności Przedszkola, narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności związanych
  z wywiązaniem się z umowy na opiekę wychowawczo-dydaktyczną nad dzieckiem oraz wynikających
  z obowiązujących przepisów dotyczących działalności Przedszkola.
 • Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Linia

Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek"

Paweł Janicki - Tworzenie stron internetowych