Tęczowy Zakątek - tel. (76) 856 12 71 | 59-220 Legnica, ul. S.I. Witkiewicza 4 | e-mail: teczowyzakatek [at] poczta.onet.pl

Strona główna > Nasze sukcesy > Kodeks zachowań
Przedszkole Niepubliczne Tęczowy Zakątek Nagłówek

Kodeks Zachowań

KODEKS ZACHOWAŃ PRZEDSZKOLAKA
UCZĘSZCZAJĄCEGO DO P.N. ”TĘCZOWY ZAKĄTEK”
W LEGNICY, OPRACOWANY PRZEZ DZIECI I PERSONEL

Chcemy:

 • bawić się bezpiecznie, zgodnie w ciszy,
 • pomagać sobie nawzajem,
 • być uprzejmi, kulturalni,
 • szanować i tolerować inność,
 • słuchać wskazówek, rad dorosłych,
 • dbać o książki, zabawki i...
 • dbać o czystość i porządek w sali, łazience i...
 • szanować pracę, wytwory innych,
 • okazywać swoje uczucia,
 • wyrażać własne potrzeby.

Nie możemy:

 • wyrządzać krzywdy innym,
 • wyśmiewać się z innych,
 • przezywać innych,
 • przeszkadzać innym w zabawie, pracy,
 • niszczyć wytworów pracy innych,
 • krzyczeć, hałasować,
 • biegać w sali zajęć, niszczyć zabawek i innych przedmiotów,
 • śmiecić i chlapać wodą w łazience i ....

Prawa i Obowiązki Przedszkolaka

Dziecko ma prawo:

 • mieć i wyrażać swoje zdanie,
 • prosić o to czego chce – ale nie wymagać tego,
 • podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,
 • nie wiedzieć, nie znać , nie rozumieć,
 • popełniać błędy,
 • odnosić sukcesy,
 • zmieniać zdanie,
 • do prywatności i tajemnicy,
 • korzystać ze swoich praw,

Dziecko ma obowiązek:

 • postępować zgodnie z kodeksami i kontraktami zachowań przyjętymi w grupie,
 • używać form grzecznościowych w stosunku do dzieci i dorosłych,
 • dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie narażać na nie innych,
 • sprzątać zabawki, gry po skończonej zabawie,
 • przestrzegać zasad współżycia społecznego, rozwiązywać konflikty,
 • okazywać szacunek dorosłym, kolegom i koleżankom,
 • szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka – dziecka,

Formy nagradzania zachowań
zgodnych z kodeksem, kontraktem przyjętym w grupie.

 • nagradzanie pochwałą i uznaniem,
 • darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności,
 • nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy,
 • przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela,
 • atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka,
 • drobne nagrody rzeczowe – ordery uznania: np. „super przedszkolak” - odznaka.

Środki zaradcze
w przypadku niestosowania się do ustalonych zasad kodeksu, kontraktu.

 • tłumaczenie i wyjaśnianie (zabawa w „sąd przedszkolaka” – dyskusje rozmowy w kręgu),
 • ukazywanie następstw postępowania, tłumaczenie dziecku, aby skłonić go do autorefleksji,
 • wyrażanie przez nauczyciela i inne osoby dorosłe lub dziecko swojego smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,
 • propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji (zabawy integracyjne,
  ćw. relaksacyjne, zabawy muzyczne),
 • czasowe odebranie przyznanego przywileju (np. – odsunięcie od zabawy, ciche zajęcia przy stoliku - układanki).
Linia

Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek"

Paweł Janicki - Tworzenie stron internetowych