Tęczowy Zakątek - tel. (76) 856 12 71 | 59-220 Legnica, ul. S.I. Witkiewicza 4 | e-mail: teczowyzakatek [at] poczta.onet.pl

Strona główna > Nasze sukcesy > Kodeks zachowań

Nasze sukcesy

Kodeks Zachowań

KODEKS ZACHOWAŃ PRZEDSZKOLAKA
UCZĘSZCZAJĄCEGO DO P.N. ”TĘCZOWY ZAKĄTEK”
W LEGNICY, OPRACOWANY PRZEZ DZIECI I PERSONEL

Chcemy:

 • bawić się bezpiecznie, zgodnie w ciszy,
 • pomagać sobie nawzajem,
 • być uprzejmi, kulturalni,
 • szanować i tolerować inność,
 • słuchać wskazówek, rad dorosłych,
 • dbać o książki, zabawki i...
 • dbać o czystość i porządek w sali, łazience i...
 • szanować pracę, wytwory innych,
 • okazywać swoje uczucia,
 • wyrażać własne potrzeby.

Nie możemy:

 • wyrządzać krzywdy innym,
 • wyśmiewać się z innych,
 • przezywać innych,
 • przeszkadzać innym w zabawie, pracy,
 • niszczyć wytworów pracy innych,
 • krzyczeć, hałasować,
 • biegać w sali zajęć, niszczyć zabawek i innych przedmiotów,
 • śmiecić i chlapać wodą w łazience i ....

Prawa i Obowiązki Przedszkolaka

Dziecko ma prawo:

 • mieć i wyrażać swoje zdanie,
 • prosić o to czego chce – ale nie wymagać tego,
 • podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,
 • nie wiedzieć, nie znać , nie rozumieć,
 • popełniać błędy,
 • odnosić sukcesy,
 • zmieniać zdanie,
 • do prywatności i tajemnicy,
 • korzystać ze swoich praw,

Dziecko ma obowiązek:

 • postępować zgodnie z kodeksami i kontraktami zachowań przyjętymi w grupie,
 • używać form grzecznościowych w stosunku do dzieci i dorosłych,
 • dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie narażać na nie innych,
 • sprzątać zabawki, gry po skończonej zabawie,
 • przestrzegać zasad współżycia społecznego, rozwiązywać konflikty,
 • okazywać szacunek dorosłym, kolegom i koleżankom,
 • szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka – dziecka,

Formy nagradzania zachowań
zgodnych z kodeksem, kontraktem przyjętym w grupie.

 • nagradzanie pochwałą i uznaniem,
 • darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności,
 • nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy,
 • przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela,
 • atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka,
 • drobne nagrody rzeczowe – ordery uznania: np. „super przedszkolak” - odznaka.

Środki zaradcze
w przypadku niestosowania się do ustalonych zasad kodeksu, kontraktu.

 • tłumaczenie i wyjaśnianie (zabawa w „sąd przedszkolaka” – dyskusje rozmowy w kręgu),
 • ukazywanie następstw postępowania, tłumaczenie dziecku, aby skłonić go do autorefleksji,
 • wyrażanie przez nauczyciela i inne osoby dorosłe lub dziecko swojego smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,
 • propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji (zabawy integracyjne,
  ćw. relaksacyjne, zabawy muzyczne),
 • czasowe odebranie przyznanego przywileju (np. – odsunięcie od zabawy, ciche zajęcia przy stoliku - układanki).

Kodeks grzecznego przedszkolaka

 • ☺ Mówię „Dzień dobry” na powitanie, a „Do widzenia” na pożegnanie.
 • ☺ Kiedy się z kolegą witamy, czy żegnamy, to wtedy słowo „Cześć” używamy.
 • ☺ Mówię to co czuję, bo tak mi serce nakazuje.
 • ☺ Pomagam młodszym kolegom, bo starsze dzieci są od tego.
 • ☺ Pocieszam, gdy komuś jest smutno, bo mi tak samo może być jutro.
 • ☺ Na swoją kolej cierpliwie czekam nie tupie, nie krzyczę, zachowuję się należycie.
 • ☺ Grzecznie się odzywam i miłych słów używam.
 • ☺ Dbam o ład i porządek na sali, wiem gdzie odłożyć auta, czy wózek lali.
 • ☺ Zgodnie i cicho bawię się z kolegami i chętnie dzielę się swoimi zabawkami.
 • ☺ Reguły zabaw i gier przestrzegam, umowy szanuję i wszyscy mnie lubią, bo nigdy nie oszukuję.
 • ☺ Wiem jak kulturalnie, w ciszy, jeść posiłek , mogę przecież nie rozmawiać przez chwilę.
 • ☺ Jak częstujemy ,to wszystkich, nie zjadamy sami, bo nie jesteśmy łakomczuchami i samolubami.
 • ☺ Żyję z przyrodą w zgodzie, bo zależy mi na przyszłości świata ,-zwierząt, ludzi.
 • ☺ Jak bezpiecznie bawić się na podwórku pamiętamy i bawimy się zgodnie z naszymi umowami.
 • ☺ Pilnujemy się pani, jak drugiej mamy, a idąc do domu o pożegnaniu pamiętamy.
 • ☺ Znam magiczne słowa i je stosuję: „Przepraszam”, „Proszę”, „Dziękuję”.
 • „Przepraszam” mówię:
 • gdy coś źle zrobiłem, nawet, gdy niechcący kogoś potrąciłem;
 • gdy przejść nie mogę i wtedy każdy chętnie ustępuje mi drogę;
 • mam odwagę przyznać się do winy i powiedzieć „Przepraszam” na przeprosiny.
 • ☺ Podaję coś komuś, rękę z darem unoszę i mówię grzecznie „Weź. Proszę.”
 • ☺ Gdy ktoś mówi mi coś miłego ,chwali, komplementuje częstuje to mówię „Dziękuję.”
Linia

Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek"

Paweł Janicki - Tworzenie stron internetowych