Tęczowy Zakątek - tel. (76) 856 12 71 | 59-220 Legnica, ul. S.I. Witkiewicza 4 | e-mail: teczowyzakatek [at] poczta.onet.pl

Strona główna > Kącik Rodzica > Nasze Piątki

Kącik Rodzica

Nasze Piątki

"WYCHOWANIE DO WARTOŚCI”

„Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie”.

I. WPROWADZENIE

Istotą szczególnie wrażliwą, bo naturalnie bezbronną i podatną na wszelkie bodźce środowiska,
jest dziecko.
Należy tylko pamiętać, że wrażliwość ma być częścią doświadczenia dziecka,
a nie tylko zadaniem wychowawczym lub terapeutycznym.
Wrażliwość jest nie tylko dana, ale i zadana. Wychowanie jest przestrzenią wspólnoty,
dlatego powinno być także przestrzenią kształtowania i chronienia wrażliwości.

A więc - człowiek! "Ja" w relacji do samego siebie oraz w stosunku do innych.
Tworząc jedynie życzliwe, serdeczne, prawdziwe więzi możemy zbudować cywilizację miłości.
Prawda - Dobro - oto podstawowe wartości, bez których nie stworzy się autentycznych relacji z ludźmi,
wszystko na nowo, od początku.
Nauczyć siebie i swoich wychowanków budować prawdziwe więzi, by myśl,
słowa i działanie człowieka tworzyły, "totalną spójność",
byśmy byli prawdziwymi w tym, co myślimy, mówimy, jak czynimy.

Nauczyć odróżniać dobro od zła, wytyczać tym wartościom ostre granice
i - wreszcie - bezwarunkowo czynić dobro - nieść pomoc innym.
Oto główne założenia naszego programu, a jego ostatecznym ideałem niech będzie - Piękno.

Harmonijnie ukształtowany człowiek. W nim, jak w soczewce szlachetnego diamentu,
skupia się niepowtarzalna uroda i moc wszechświata.

II. WIZJA

W naszym przedszkolu chcemy, pracując w atmosferze życzliwości, zapewniając wszystkim
poczucie bezpieczeństwa, kształtować przestrzeń sprzyjającą twórczemu rozwojowi społeczności
przedszkolnej. Będziemy opierać się na przede wszystkim na takich wartościach jak : prawda i dobro i piękno.

III. DZIECKO BĘDZIE:

 • Świadome swoich predyspozycji i możliwości ich rozwijania oraz wykorzystania w przyszłości.
 • Tworzyć relacje z poszanowaniem godności swojej i innych.
 • Poszukiwać nowatorskich rozwiązań, które służą innym.
 • Szanować i kultywować dbać o rozwój „małej i dużej” ojczyzny.
 • Potrafiło odnaleźć się w otaczającej go rzeczywistości.

IV. CELE OGÓLNE

 • Wychowywać do wartości, przede wszystkim takich jak: prawda, dobro, piękno, miłość, zdrowie.
 • Kształtować dziecko zgodnie z przyjętą wizją i misją przedszkola.
 • Wychowywać kulturalne i wrażliwe dziecko - człowieka.
 • Przeciwdziałać zachowaniom agresywnym.
 • Kształtować postawy sprzyjające dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.
 • Kształtować postawy prospołeczne oraz pozytywna komunikację.

NASZE PIĄTKI

 • WRZESIEŃ - (SEPTEMBER) - (ZÁŘÍ) - (SEPTIEMBRE)
 • „Wrażliwość na dobro i zło”.
 • • Choć przeciwieństwa się przyciągają – dobro i zło nic wspólnego ze sobą nie mają.
  • Wrażliwy człowiek o tym wie, dlatego nie robi to co chce.
  • Wrażliwość to pochylenie się nad każdym, bo każdy jest człowiekiem ważnym.
 • PAŹDZIERNIK - (OCTOBER) - (ŘÍJEN) - (OCTUBRE)
 • „Porady na zdrowie to zwrot wrażliwości ku sobie”.
 • • Zdrowo się odżywiamy, bo w ten sposób o siebie dbamy. • Na talerzu zdrowe jedzenie mamy i w ten sposób o siebie dbamy.
 • LISTOPAD - (NOVEMBER) - (LISTOPAD) - (NOVIEMBRE)
 • „Higiena ciała to podstawa, bo zdrowie to ważna sprawa”.
 • • Wrażliwy człowiek czyste ciało ma – higiena ciała idzie mu raz dwa. • Dbamy o siebie szorując ręce, buzię – dzięki temu każde z nas będzie duże.
 • GRUDZIEŃ - (DECEMBER) - (PROSINEK) - (DICIEMBRE)
 • „W zdrowym ciele zdrowy duch, wrażliwy człowiek to prawdziwy zuch”.
 • • Czysty umysł to wielka moc i pozwoli nam kształtować swój los.
 • STYCZEŃ - (JANUARY) - (LEDEN) - (ENERO)
 • „Szlachetny człowiek , szlachetne czyny, szlachetne ręce – to wielkie i piękne osiągnięcie”.
 • • Gdy potrafimy być dobrymi, nie tylko dla siebie, to będzie nam wszystkim dobrze jak w niebie.
 • LUTY - (FEBRUARY) - (ÚNOR) - (FEBRERO)
 • „ … Nasze oczy to oczy ziemi. Nasz głos to głos ziemi”.
 • • Wrażliwość na czynniki środowiska, to nie moda, ale naszej planety uroda”. • Piękno natury to znaczy: nie niszcz, nie śmieć, dbaj nawet o chmury. • Aby ziemi było lżej segregować śmieci chciej.
 • MARZEC - (MARCH) - (BŘEZEN) - (MARZO)
  • „Błękitna Ziemia jedyna we wszechświecie, to dzięki wodzie na naszej planecie”.
  • • Czysta woda zdrowia doda. • Woda czysta to dla wszystkich skarb, wie o tym każdy wrażliwy szkrab.
  • KWIECIEŃ - (APRIL) - (DUBEN) - (ABRIL)
  • „Wrażliwy przedszkolak dba o zdrowie i niech każdy się dowie, że warto żyć z naturą w zgodzie.”
  • • Czyste, przyjemne powietrze mamy, gdy spalinami go nie zanieczyszczamy. • Powietrze: magazyn światła , ognie i wody. • Smog, dymy, spaliny, tego nie lubimy, tylko czyste powietrze jest dla nas najlepsze.
  • MAJ - (MAY) - (KVĚTEN) - (MAYO)
  • „ Wrażliwi ludzie i zwierzęta duże, czy małe to związki doskonałe”.
  • • Kochać zwierzęta duże i małe to znaczy nie robić im krzywdy wcale. • Miarą człowieczeństwa jest stosunek do zwierząt.
  • CZERWIEC - (JUNE) - (ČERVEN) - (JUNIO)
  • „Wrażliwość na piękno przyrody jest pierwszym krokiem do oczyszczenia umysłu.”
  • • Powiedz siostrze, powiedz bratu – razem z nami drzewa ratuj. • Pozwólmy dzieciom i roślinom rozwijać się z dobrą miną. • Szanuj drzewa, szanuj zieleń bo to twoi przyjaciele.
Linia

Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek"

Paweł Janicki - Tworzenie stron internetowych