Tęczowy Zakątek - tel. (76) 856 12 71 | 59-220 Legnica, ul. S.I. Witkiewicza 4 | e-mail: teczowyzakatek [at] poczta.onet.pl

Strona główna > Kącik Rodzica > Nasze Piątki

Kącik Rodzica

Nasze Piątki

"WYCHOWANIE DO WARTOŚCI”

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

(wg. Leona Dyczewskiego Wartości rozumianej jako ważne dobro bardziej od innych warte tego,
by je osiągnąć).

„Dziecko jest cudzoziemcem, nie rozumie języka, nie zna kierunku ulic, nie zna praw i zwyczajów. Potrzebny przewodnik, który grzecznie odpowie na pytania.” - Janusz Korczak

Najważniejsza w wychowaniu, nauczaniu wartości powinna być świadomość dorosłych, że nie teoria, lecz ich własny przykład i zachowania najgłośniej przemawiają do dzieci. Wartości nie są czymś oczywistym. Nie rodzimy się z ich znajomością czy umiejętnością kierowania nimi. Dlatego czymś ważnym i oczywistym jest zapewnienie wszystkim dzieciom warunków do nauki wartości by miały szansę posługiwać się nimi. Mocny system wartości i umiejętności ich stosowania w życiu to najważniejszy kapitał, w jaki powinniśmy wyposażyć dziecko, możliwe narzędzie ich sukcesów, a także ochrona przed wieloma błędnymi wyborami i niewłaściwymi wpływami z zewnątrz. Należy nauczyć dzieci:

 • jak być przyzwoitym człowiekiem,
 • jak budować dobre relacje z rówieśnikami,
 • jak dokonywać właściwych wyborów.

„Główną wartością w życiu nie jest to, co dostajesz. Główną wartością w życiu jest to,
kim się stajesz. - Jim Rohn

Podmiotem działań wychowawczych w stosunku do swoich dzieci są rodzice. Pierwszym etapem, a równocześnie miejscem, w którym rozpoczyna się proces wychowania jest dom rodzinny. To tutaj dziecko poszukuje wartości, norm, wzorców, by potem kierować się nimi w dorosłym życiu, to tutaj szuka swojej tożsamości. Rodzina wraz z dokonującymi się przemianami ulega w prawdzie przeobrażeniom, jednak nadal spełnia swoją podstawową funkcję rozwojowo-wychowawczą.

Przedszkole, nauczyciele w swojej pracy wychowawczej uzupełniają w tym zakresie obowiązki rodziców oraz współdziałają ,odpowiadają za łączenie wszystkich  aspektów kształcenia umiejętności, zdobywania wiedzy i wychowania , gdyż dziecko potrzebuje nie tylko ochrony ze strony dorosłych, wsparcia, zrozumienia, wzorów do naśladowania, pokonywania swoich słabości i nieśmiałości, ale przede wszystkim przewodnictwa w odkrywaniu tajemnic otaczającego świata, kreatywności i aktywności.

Trzeba być uważnym, by praktykowane przez nas wartości w życiu codziennym, były spójne z tymi, których nauczamy Wychowując dzieci należy pamiętać o tym iż uczy się ono  w zależności od środowiska, w którym żyje.

Mając na uwadze kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 wyznaczone przez MEN   na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Punkt 5

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

W oparciu o diagnozę sytuacji wychowawczej w przedszkolu, wyniki ewaluacji wewnętrznej oraz naszą tradycję opracowaliśmy program wychowawczy - Wychowanie do wartości.

Cele szczegółowe:

 • zwrócenie uwagi na wartości, skłonienie do refleksji nad nim;
 • pogłębianie zrozumienia wartości;
 • analizowanie następstw okazywania wartości  w relacjach ze sobą i innymi ludźmi;
 • kształcenie motywacji do dokonywania pozytywnych wyborów
 • inspirowanie do wybierania własnych społecznych, moralnych i duchowych wartości;
 • nabycie umiejętności  korzystania z praktycznych metod rozwijania i pogłębiania  wartości;
 • kształcenie umiejętności tworzenia przyjaznego klimatu w grupie;
 • rozpoznawanie i nazywanie własnych potrzeb, rozumienie potrzeb innych
 • nabycie umiejętności tworzenia i przestrzegania norm współżycia opartych o wartości rozumienie siebie,
  i innych;
 • nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Działania edukacyjne dotyczące programu będą jak zwykle realizowane w ujęciu ciągłym ze szczególnym wyróżnieniem tematyki dotyczącej jednej wartości na dany miesiąc wg harmonogramu.

NASZE PIĄTKI

 • WRZESIEŃ - (SEPTEMBER) - (ZÁŘÍ) - (SEPTIEMBRE)
 • KRASNALE i SKRZATY - TOLERANCJA
 • ELFY i TĘCZOLUDKI - SZACUNEK
 • PAŹDZIERNIK - (OCTOBER) - (ŘÍJEN) - (OCTUBRE)
 • KRASNALE i SKRZATY - UCZCIWOŚĆ
 • ELFY i TĘCZOLUDKI - UCZCIWOŚĆ
 • LISTOPAD - (NOVEMBER) - (LISTOPAD) - (NOVIEMBRE)
 • KRASNALE i SKRZATY - ODWAGA
 • ELFY i TĘCZOLUDKI - PATRIOTYZM
 • GRUDZIEŃ - (DECEMBER) - (PROSINEK) - (DICIEMBRE)
 • KRASNALE i SKRZATY - POKOJOWOŚĆ
 • ELFY i TĘCZOLUDKI - MIŁOŚĆ, PRZYJAŹŃ, SZCZĘŚCIE
 • STYCZEŃ - (JANUARY) - (LEDEN) - (ENERO)
 • KRASNALE i SKRZATY - SZACUNEK
 • ELFY i TĘCZOLUDKI - SAMODYSCYPLINA
 • LUTY - (FEBRUARY) - (ÚNOR) - (FEBRERO)
 • KRASNALE i SKRZATY - MIŁOŚĆ, PRZYJAŹŃ, SZCZĘŚCIE
 • ELFY i TĘCZOLUDKI - SPRAWIEDLIWOŚĆ
 • MARZEC - (MARCH) - (BŘEZEN) - (MARZO)
 • KRASNALE i SKRZATY - SPRAWIEDLIWOŚĆ
 • ELFY i TĘCZOLUDKI - TOLERANCJA
 • KWIECIEŃ - (APRIL) - (DUBEN) - (ABRIL)
 • KRASNALE i SKRZATY - ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 • ELFY i TĘCZOLUDKI - POKOJOWOŚĆ
 • MAJ - (MAY) - (KVĚTEN) - (MAYO)
 • KRASNALE i SKRZATY - PIĘKNO
 • ELFY i TĘCZOLUDKI - MĄDROŚĆ
 • CZERWIEC - (JUNE) - (ČERVEN) - (JUNIO)
 • KRASNALE i SKRZATY - MĄDROŚĆ
 • ELFY i TĘCZOLUDKI - ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Linia

Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek"

Paweł Janicki - Tworzenie stron internetowych