Tęczowy Zakątek - tel. (76) 856 12 71 | 59-220 Legnica, ul. S.I. Witkiewicza 4 | e-mail: teczowyzakatek [at] poczta.onet.pl

Strona główna > Rekrutacja > Zapisy, płatności

Rekrutacja

Zapisy i płatności

ZAPISY I PŁATNOŚCI W TĘCZOWYM ZAKĄTKU

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
ZAKOŃCZONA

 

Kartę można pobrać z zakładki - "KĄCIK RODZICA" Dokumenty do pobrania lub otrzymać ją w przedszkolu.

 

Zgodnie z  § 50 Statutu Przedszkola Niepublicznego "Tęczowy Zakątek" w Legnicy

1. Na fundusze przedszkola składają się:

1). Dotacje z Urzędu Miasta Legnicy na podstawie odrębnej umowy.

Zgodnie z obowiązującym prawem, dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każde dziecko w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko czyli na skróty  np. dziecko w przedszkolu miejskim  1 000,00 złotych  dotacja na dziecko w przedszkolu niepublicznym 750,00 złotych.

2). Wpływy uzyskane z opłat dokonywanych przez rodziców – (wpisowe, czesne).

  • Wpisowe:100 złotych - tylko dla dzieci przyjmowanych po raz pierwszy do przedszkola.

złotówka

  • Czesne płatne z góry od 1 września 2020 r - 500 złotych miesięcznie w tym podstawowe ubezpieczenie dziecka.

złotówka

  • czesne dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola jednocześnie wynosi - 400,- złotych,
  • "SZCZĘŚLIWY LOS"- każdego ostatniego dnia miesiąca dziecko urodzone jako pierwsze w danym miesiącu losuje "Szczęśliwy los" - czyli imię i nazwisko dziecka, które zwolnione będzie z opłaty czesnego w przyszłym miesiącu.

Od 2015 roku P.N. "Tęczowy  Zakątek" w ramach porozumienia z Gminą Legnica realizuje program wsparcia legnickich rodzin  wielodzietnych pod nazwą  Legnica przyjazna rodzinie czyli na skróty  KARTA DUŻEJ RODZINY

w związku z  czym:

  • czesne dla dziecka uczęszczającego do przedszkola posiadającego KARTĘ DUŻEJ RODZINY
    wynosi - 400,- złotych,
  • czesne dla dwójki, trójki dzieci uczęszczających do przedszkola posiadających KARTĘ DUŻEJ RODZINY; wynosi - 375,- złotych,

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

Opłatę należy uiszczać z góry od dnia 1 do 6 każdego miesiąca. osobiście w placówce lub przelewem

na poniższy nr rachunku bankowego z dopiskiem : czesne.

 

Bank SANTANDER 64 1090 1232 0000 0000 2302 4026

 

Linia

Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek"

Paweł Janicki - Tworzenie stron internetowych