Tęczowy Zakątek - tel. (76) 856 12 71 | 59-220 Legnica, ul. S.I. Witkiewicza 4 | e-mail: teczowyzakatek [at] poczta.onet.pl

Strona główna > Rekrutacja > Zapisy, płatności

Rekrutacja

Zapisy i płatności

ZAPISY I PŁATNOŚCI W TĘCZOWYM ZAKĄTKU

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Karta zgłoszenia do pobrania w placówce.

Zgodnie z  § 50 Statutu Przedszkola Niepublicznego "Tęczowy Zakątek" w Legnicy

1. Na fundusze przedszkola składają się:

1). Dotacje z Urzędu Miasta Legnicy na podstawie odrębnej umowy.

Zgodnie z obowiązującym prawem, dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każde dziecko w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko czyli na skróty  np. dziecko w przedszkolu miejskim  1 000,00 złotych  dotacja na dziecko w przedszkolu niepublicznym 750,00 złotych.

2). Wpływy uzyskane z opłat dokonywanych przez rodziców;(wpisowe, czesne).

 • Wpisowe

złotówka

 • Czesne z uwzględnieniem "Karty Dużej Rodziny" i rodzeństwa.

złotówka

 • Szczegóły dotyczące opłat określa STATUT Przedszkola Niepublicznego "Tęczowy Zakątek".

złotówka

  2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

   

  Opłatę należy uiszczać z góry od dnia 1 do 6 każdego miesiąca. osobiście w placówce lub przelewem

  na poniższy nr rachunku bankowego z dopiskiem : czesne.

   

  Bank SANTANDER 64 1090 1232 0000 0000 2302 4026

   

Linia

Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek"

Paweł Janicki - Tworzenie stron internetowych