Tęczowy Zakątek - tel. (76) 856 12 71 | 59-220 Legnica, ul. S.I. Witkiewicza 4 | e-mail: teczowyzakatek [at] poczta.onet.pl

Strona główna
Przedszkole Niepubliczne Tęczowy Zakątek Nagłówek

TĘCZOWY ZAKĄTEK JEST PRZEDSZKOLEM, KTÓRE:

Motylek
 • daje szanse pełniejszego indywidualnego rozwoju dzieci,
 • uczy nawiązywania kontaktów, wzajemnej akceptacji, życzliwości i zrozumienia - sprawia, że dziecko czuje się kochane, akceptowane i szczęśliwe,
 • daje dzieciom możliwość samorealizacji, zachowania odrębności rozwojowej, kreatywnego myślenia, działania, tworzenia, prezentowania swoich uzdolnień, osiągnięć,
 • przygotowuje do życia w społeczności, przeżywania sukcesów, ale i do radzenia sobie z problemami,
 • wspiera rodziców dzieci w rozwiązywaniu problemów, codziennych trudności, czyni z nich partnerów
  i sojuszników przedszkola,
 • dąży do tego, aby dzieci w miarę bezstresowo osiągały dojrzałość szkolną.

Dziecko kończąc edukację przedszkolną jest szczęśliwe, bogate w doświadczenia, gotowe do ekspansji w nowym środowisku szkoły.

O tym, w jaki sposób osiągamy powyższe cele dowiedzą się Państwo
zapoznając się z naszą stroną internetową, do czego

Serdecznie zapraszamy!

Organ prowadzący placówkę
- osoba fizyczna będąca jednocześnie dyrektorem przedszkola - mgr Wioletta Borkowska.

Kwalifikacje:

 • studia wyższe na kierunku Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza,
 • 34 - letni staż pracy pedagogicznej (na 01.IX.2017),
 • studia Podyplomowe Organizacji i Zarządzania,
 • certyfikat menedżera oświaty,
 • ukończony kierowniczy staż zagraniczny w Austrii, Niemczech, Szwajcarii.
Linia

Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek"

Paweł Janicki - Tworzenie stron internetowych